Dražby exekuce

Portál dražeb je veřejně přístupné webové rozhraní zřízené na základě rozhodnutí Prezídia
Exekutorské komory ČR č. 14/09/P15 ze dne 8.4.2009. Na základě rozhodnutí Prezidia Exekutorské
komory ČR č. 3/10/P25 byla část Centrální evidence exekucí, v níž jsou vedeny dražební vyhlášky a
oznámení o dražebním roku podle § 125 odstavec 1 písmeno c) a d) exekučního řádu, technicky
vyčleněna zvlášť s tím, že tyto údaje budou vedeny na Portálu dražeb.

Portál dražeb vlastním nákladem vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora. Do portálu dražeb
zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nemovitých věcí nařízených podle příslušných
ustanovení exekučního řádu, a to podle obsahu jimi vedeného spisu. Exekutorská komora
neodpovídá za obsah údajů zapsaných jednotlivými soudními exekutory v konkrétní kartě dražby.

Kontrola exekuce ONLINE Více o službě