K čemu Centrální evidence exekucí slouží

Centrální evidence exekucí především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních
řízeních, zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní
exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

Kontrola exekuce ONLINE Více o službě