Výmaz údajů z Centrální evidence exekucí

Údaje o exekuci jsou z Centrální evidence exekucí vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15
dní poté, co exekuční řízení skončilo (vymožením povinnosti, pravomocným zastavení exekuce
apod.), respektive poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.

Kontrola exekuce ONLINE Více o službě