Pokud se ocitnete v dluhové situaci a chcete ochránit své finance před exekutorem, můžete zvážit
založení chráněného účtu. Tento druh účtu vám umožní uchovat vaše peníze nedotčené exekucí.
Chráněný účet vznikl s platností od 1. července 2022 jako důsledek změn v občanském soudním řádu.
Banky v České republice nyní nabízejí možnost zřízení chráněného účtu pro každého, kdo má
minimálně jeden běžný účet, který byl zabaven exekutorem. Dlužník má právo požádat svou banku o
založení chráněného účtu, na který bude mít stejný přístup jako na běžný účet. Peníze na tomto účtu
nebudou postiženy exekucí. Příjmy, které mohou být na chráněný účet zasílány, se nazývají chráněné
příjmy.

Chráněný účet má především pomoci lidem, kteří čelí více exekucím. Dlužníkovi musí zůstat určitá
částka nezabavitelného minima. V roce 2023 je nezabavitelná částka při exekuci stanovena na 13 638
Kč a může být navýšena o 3 409,50 Kč za každou vyživovanou osobu. Na chráněný účet mohou být
přijímány mzdy, sociální dávky a další příjmy, které spadají do kategorie chráněných příjmů.
Dlužník, který má exekuční řízení vedené proti sobě, musí nejprve požádat všechny plátce
chráněných příjmů (např. zaměstnavatele, sociální úřad) o potvrzení, že poskytují finanční
prostředky, které spadají do kategorie chráněných příjmů. Potvrzení od plátců se následně doručuje
vykonavateli exekuce. Vykonavatel exekuce informuje banku o všech chráněných příjmech a jejich
identifikátorech.

Banka, která byla informována o plátcích chráněných příjmů dlužníka, musí na žádost dlužníka zřídit
chráněný účet. Tato povinnost platí do pěti pracovních dnů od podání žádosti. Dlužník může mít
pouze jeden chráněný účet a za poskytnutí této služby banka nemůže účtovat žádný poplatek.
V den založení chráněného účtu banka musí oznámit tuto skutečnost všem soudům, které nařídily
výkon plnění prostřednictvím exekuce. Pokud dlužník má více než jeden obstavený účet, soud
rozhodne, který z těchto účtů bude považován za chráněný.
Převod peněz na chráněný účet probíhá následovně: Banka, ve které je obstavený účet dlužníka, musí
den poté, co zřídila chráněný účet, převést trojnásobek životního minima z obstaveného účtu na
chráněný účet.

Plátci chráněných příjmů, jako je zaměstnavatel nebo sociální úřad, zasílají tyto peněžní prostředky
na konkrétně určený obstavený bankovní účet dlužníka. Banka poté převede přijaté chráněné příjmy
z obstaveného účtu na chráněný účet dlužníka. V případě, že má dlužník více obstavených účtů,
požádá konkrétní instituci, aby posílala chráněné příjmy pouze na jeden z těchto účtů.
Chráněné příjmy zahrnují různé druhy platby, jako jsou pojistná plnění, sociální dávky, daňový bonus,
důchody, stipendia a další. Tyto příjmy jsou chráněny a není je možné zabavit exekucí.
Založení chráněného účtu může být užitečným nástrojem pro ochranu finančních prostředků dlužníka
před exekutory a umožní mu lépe řídit své peníze i v obtížných finančních situacích. Je důležité si
poradit s odborníkem nebo se obrátit na banku, která poskytuje služby chráněného účtu, pro další
informace a podrobnější instrukce o založení a správě chráněného účtu.