Sněmovna dnes schválila vládní novelu insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Tento krok představuje výrazný posun k modernizaci českého právního systému, který doposud výrazně zaostával za standardy civilizovaných zemí.

Novela, kterou schválilo 107 z 173 přítomných poslanců, zavádí tříleté oddlužení pro všechny dlužníky, čímž dává lidem šanci rychleji se vymanit z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky. Tento přístup odpovídá evropské směrnici, která požaduje tříleté oddlužení pro podnikatele, a nyní se vztahuje i na spotřebitele.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) označil novelu za „koaliční kompromis“, který reflektuje různé pohledy politických stran. Poslanci hnutí ANO se většinově hlasování zdrželi, přičemž jejich návrhy na úpravu délky oddlužení podle výše dluhu nebyly přijaty.

Kritici novely, včetně některých poslanců hnutí ANO, varují, že zkrácení doby oddlužení zhorší pozici věřitelů, mezi kterými jsou i samoživitelé a bytová družstva. Poslankyně ANO Helena Válková označila rozšíření tříleté doby oddlužení i na nepodnikající osoby za aktivistické. Naopak poslankyně Olga Richterová (Piráti) zdůraznila, že rozlišování mezi živnostníky a ostatními jednotlivci by bylo nespravedlivé.

Novela také upravuje dohled nad dlužníky. Insolvenční správci budou mít rozšířené možnosti kontrolovat, zda dlužníci plní své povinnosti, a věřitelé budou mít delší lhůtu pro podání návrhu na prodloužení nebo zrušení oddlužení. Tento krok zajišťuje, že věřitelé mají dostatek nástrojů k ochraně svých zájmů a zároveň dlužníci mají motivaci splácet své dluhy.

Sněmovna dále schválila zavedení elektronického spisu v insolvencích a jednodušší exekuční výzvu. Dlužníci budou moci uhradit dluh prostřednictvím internetového bankovnictví z již obstaveného účtu, což zjednoduší a zpřehlední celý proces.

Novela předpokládá, že tříleté oddlužení by mělo být možné pouze jednou za 24 let. Pokud by se dlužník opět dostal do úpadku během 20 let po osvobození od placení zbývajících pohledávek, musel by plnit splátkový kalendář po dobu pěti let.

Tento legislativní krok je významným krokem vpřed, který přináší více spravedlnosti a efektivity do systému oddlužení v České republice. Sněmovna si zaslouží pochvalu za přijetí této důležité novely, která modernizuje český právní systém a přibližuje jej standardům vyspělých zemí. Věřitelé mají nyní dostatek možností kontrolovat své klienty a musí nést větší díl odpovědnosti, což přispěje k větší rovnováze a spravedlnosti v procesu oddlužení.